השקמה 2, אזור
03-5611902
בן שמואל | משרד רואי חשבון בתל אביב | רואה חשבון תל אביב
תנאים והטבות לבנייני מגורים

תנאים והטבות לבנייני מגורים

תנאים וטבות לבניין מגורים לפי חוק עידוד השקעות הון.

ראינו לנכון להפנות תשומת לבכם ל דלעיל העוסק בדירות להשכרה. החוק המעניק הטבות מס לבניינים המיועדים להשכרה למגורים שקיבלו אישור ממרכז ההשקעות .

עיקר ההטבות הם:

שיעורי מס נמוכים של הדירות המושכרות, על דמי השכירות ורווחי ההון.

בעת מכירה שיעור המס יהיה 20% ליחיד  ו –  11% לחברה (ומס על דיבידנד מהכנסות אלו יהיה 15%)

שיעור הפחת שניתן לדרוש בגין הדירות האלו – 20%.

כלומר במרבית המקרים לא ישולם מס כלל על ההכנסות מדמי שכירות בחמש השנים הראשונות.

בתנאים מסויימים ניתן גם להחליף את הנכס בנכס אחר מיועד להשכרה ללא מס או למכור את הנכס לפני 5 שנים בתנאי שהוא ימשיך להיות מיועד להשכרה ל5 שנים.

ישנם מספר תנאים לצורך האישור ממרכז ההשקעות וקבלת הטבות המס  עיקרי התנאים הם:

הבניין צריך להכיל לכל הפחות 6 דירות מגורים ומחצית משטח הבניין תושכר למגורים לתקופה של 5 מתוך 7 שנים.

בנוסף מנהלת מרכז ההשקעות קובעת תנאי נוסף המגביל את דמי השכירות:

דמי השכירות החודשיים הממוצעים לדירה בבניין להשכרה לא יעלה על  6,200 ₪ כאשר החישוב הוא לפי  סה"כ דמי השכירות בבניין (כולל דירות שאינם נהנות מההטבה) חלקי מספר הדירות בבניין.

לגבי דירות בהם גובה דמי השכירות הינו בין 6,201  -8,000 ₪ הטבת המס תינתן על 6,200 ₪ בלבד והייתרה תתחייב באחוזי מס רגיל ופחת רגיל.

אם גובה דמי השכירות מעל 8,000 ₪ תישלל הזכאות להטבות .

במידה והדירות מרוהטות יתווספן לתקרת ההכנסה 10%.

בתנאים מסוימיים ניתן לבנות בנוסף לבניין מגורים גם שטחי מסחר ולהוציא אותם מתחשיב השטחים.

יש לציין כי השכרה ומכירת הדירות פטורה ממע"מ. בשל העובדה כי מדובר בהשכרה, גם לא ניתן לנכות מס תשומות בגינם.

אנו לשרותכם בכל שאלה אם תתעורר.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

צרו קשר עימנו
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם:

לקוחות יקרים,

לנוחיותכם, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו מחנות האפליקציות.

לחצו על הסוג המכשיר שלכם: