בן שמואל | משרד רואי חשבון בתל אביב | רואה חשבון תל אביב

רואה חשבון שוק ההון

סוחר? זה הזמן לשלם פחות מיסוי שוק ההון

סוחר בשוק ההון? מחפש רואה חשבון שוק ההון? משרדנו מזה כ 30 שנה מטפל בסוחרים בניירות ערך וכל הקשור לנושא מיסוי שוק ההון. לאורך השנים משרדנו מטפל בעשרות רבות של סוחרי נוסטרו, קרנות נאמנות, קרנות גידור בארץ ובעולם.

 • התחלת התהליך ואיסוף נתונים.
 • ביצוע שיחה עם מומחה.
 • מעבר מקיף על כל הנתונים
 • קבלת הצעה משתלמת!

רוצים לשמוע עוד?

הדר
רואה חשבון שוק ההון | סוחר בשוק ההון | מס הכנסה | מיסוי | החזר מס

נדבר על השאלות המהותיות, רבות עולה השאלה ממתי נחשב אדם כסוחר בניירות ערך? איך עובד מיסוי בשוק ההון? מה ההבדל בין משקיע בניירות ערך לבין סוחר בשוק ההון יומי בניירות ערך? איך מקבלים החזר מס בשוק ההון? וכדומה.

מהו רואה חשבון שוק ההון?

רואה חשבון שוק ההון הוא  כפי שניתן לראות בעל ניסיון ורגישות רבה והיכרות את השוק כדי להבחין בין סוחר בשוק ההון או לא.

אין כאן נוסחה שלפיה מקבלים את התשובה אלא נדרש ניסיון והכרת מגוון משתנים
השתדלנו לתת קצת מניסיון של 30 שנה שצברנו בטיפול בסוחרי נוסטרו.

אגב תתפלאו אבל לא תמיד זה רע להיחשב סוחר בניירות ערך. ישנם מקרים שכדאי לכם להיחשב כסוחר בניירות ערך. בהרבה מאוד פעמים גם נמליץ לאדם לפתוח חברה.

למי מתאים לעבוד עם רואה חשבון שוק ההון?

הטיפול בסוחרי שוק ההו או חברות נוסטרו הפועלות בשוק ההון מחייב הכרות מעמיקה של שוק ההון, במיסוי החל עליהם ובתכנוני המס המורכבים המאפשרים לאותן חברות ליהנות משיעורי מס מופחתים או פטורים ממס.

יחידים הסוחרים בשוק ההון מבצעים את הפעילות באופן עצמאי.

ברוב המקרים כדאי לבקש להיחשב כסוחר בניירות ערך לצורכי מס. באופן זה ניתן יהיה לקזז הפסדים מפעילות זו מהכנסות אחרות שיש לאותו יחיד, כגון הכנסות משכר, מעסק עצמאי, מקצבה וכו'. בנוסף הדבר מאפשר לקזז הוצאות מימון, הוצאות שכירות ומסי עירייה, הוצאות תקשורת ופחת.

למה שווה לעבוד עם בן שמואל רואי חשבון?

הניסיון! מזה למעלה מ-30 שנה שאנו מטפלים בפעילים בשוק ההון וביניהם בחברות נוסטרו, קרנות גידור, סוחרים עצמאים, יחידים הפועלים בשוק ההון ובקרנות נאמנות.
ככלל, כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים בשנת המס מחויב בהגשת דין וחשבון למס הכנסה, אך ישנן הוראות מיוחדות אשר פוטרות מהגשת דין וחשבון.

על ההבדלים בין סוחר בניירות ערך לבין משקיע

אם כן נשאלת השאלה ממתי נחשב אדם כסוחר נוסטרו / סוחר בשוק ההון ? ישנו אוסף של מבחנים שקובעים אם אדם הוא סוחר או לא ביניהם נציין את המבחנים הבאים (נדגיש כי אלו לא כל המבחנים אלא רק חלק מהם) :

 • מספר הפעולות – אם אדם מבצע מאות פעולות בשנה הכף תטה יותר לכיוון של סוחר בשוק ההון.
 • תקופת האחזקה בנייר הערך – אם אדם מחזיק בנייר הערך ימים בודדים הרי שיותר נראה בו כסוחר.
 • מימון – פעילות בניירות ערך תוך הישענות על הון עצמי ולא הון זר תאפיין דווקא את מי שאינו נחשב כסוחר.
 • עיסוקו של האדם – אם אדם עובד כל היום כשכיר ובלילה פועל במשך שעה או שעתיים בניירות ערך הרי שהדבר יחשב פחות כאילו הוא סוחר בניירות ערך.
 • היקפי השקעה – מי שמשקיע סכומי כסף ניכרים בפעילות בניירות ערך יותר נראה אותו כסוחר בניירות ערך.
 • לימודים וניסיון – מובן כי מי שלוקח קורסים רבים וארוכים או  מי שעבד לדוגמא לפני כן כברוקר בבית .השקעות הרי שיותר נראה אותו כסוחר בניירות ערך מול מי שלא למד.
 • אילו קורסים לקח ? – אין דין מי שלקח קורסים של 5-6 שעות כדין מי שלקח קורסים שנתיים.
 • תקופת הפעילות – מי שבמשך תקופה ארוכה מרוויח כל שנה סכומי כסף גבוהים מפעילות בניירות ערך. יותר יראו אותו כסוחר לעומת מי שזו השנה הראשונה שהרוויח סכומי כסף בניירות ערך.
 • עובדים – מובן כי מי שמעסיק עובד או עובדים יחשב כסוחר.
 • תוכנות עזר – השתמשת בתוכנות עזר ? בדרך כלל הכף תהיה יותר לכיוונך כסוחר.

מהן נסיבות מיוחדות?

מעל לכל המבחנים הללו ישנו מבחן "הנסיבות המיוחדות" שהוא מבחן שאוסף את כל המבחנים הללו ובוחן האם קרה משהו מיוחד שמשפיע על ההחלטה אם אדם הוא סוחר בשוק ההון או לא . לדוגמא אם אדם קנה ביום א מניות ספקולטיביות ובאשראי  , ביום ב אשתו הודיעה לו שהיא מתגרשת ממנו וביום ג מכר את המניות ברווח גדול. במקרה כזה הגם שהמבחנים כבודדים פועלים כנגדו אבל מבחן הגג מטה את הכף לכיוון לא סוחר.

טעויות נפוצות

הידעת שבממוצע 20% מאישורי 867 שמפיקים הבנקים – שגויים? מהם המבחנים מבחינת רשויות המס לפיהם נחשב אדם לסוחר בניירות ערך? אנו מטפלים במגוון רחב של סוחרים בשוק ההון, כגון חברות נוסטרו, סוחרי נוסטרו, קרנות גידור, יחידים אשר מנהלים תיק ניירות ערך בהיקפי מחזור מסחר גבוהים ועוד. קראו עוד על רואה חשבון שוק ההון
בארץ ובעולם פועלים בעיקר שני סוגי סוחרים בשוק ההון – חברות נוסטרו ויחידים. חברות נוסטרו הן אותם חברות אשר מתמחות במסחר בשוק ההון ואשר סוחרות בהון העצמי שלהן להפקת רווחים במסחר בניירות ערך.

האם ניסיון רואה חשבון בשוק ההון חשוב?

אחת השאלות הנפוצות ביותר על ידי סוחרים בשוק ההון היא האם אני מחויב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה? ובכן סעיף 131 לפקודת מס הכנסה אשר דן בנושא שופך אור על השאלה הזו באופן שאינו משתמע לשני פנים.

ההוראה המיוחדת אשר רלוונטית לסוחרים הינה ההוראה בדבר הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה- לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר- אשר נקבע לגביה:

– פטור ממס.
– או נוכה ממנה מלוא המס לפי הפקודה או ששולמה בגינה מקדמת מס.
– אם סכום ההכנסה (מחזור המכירות) אינו עולה על 2.5 מיליון ש"ח.

מהוראה זו אנו למדים מספר דברים:

במיסוי ניירות ערך על פניו אין הבדל בין ניירות ערך זרים לניירות ערך בבורסה הישראלית.
כאשר במכירת נייר הערך הברוקר/הבנק מנכה מס במקור או שמשולמת מקדמה התושב פטור מהגשת הדוח (עד מחזור מכירות של 2.5 מיליון ש"ח).

כאשר במכירת נייר הערך לא מבוצע ניכוי מס במקור על ידי הברוקר/הבנק הפטור מהגשת הדוח אינו תקף וחובה על התושב להגיש דוח שנתי.
כאשר מחזור המכירות עולה על 2.5 מיליון ש"ח קיימת חובת הגשת הדוח בין אם בוצע ניכוי במקור ובין אם לא.
לאחר שהבנו את תחולת הפטור המתייחס לפעילות של מסחר בניירות ערך, חשוב שנתעכב על המושג "מחזור מכירות".

סוחר בשוק ההון? זה הזמן לשלם פחות מס הכנסה

ישנם שני אירועים מרכזיים הקשורים למסחר בשוק ההון המהווים אירוע מס. האחד הוא דיבידנד והשני הוא מכירה של נייר הערך (או קנייה כאשר מדובר על מכירה בחסר). סך כל המכירות של ניירות הערך בשנת מס מסוימת מהווה מחזור מכירות.

מכאן ניתן להבין כי לא חשוב האם התושב נמצא ברווח (כאשר סך מחירי המכירה גבוה מסך מחירי הקנייה ובתוספת הדיבידנדים שהתקבלו) או בהפסד (כאשר סך מחירי הקנייה גבוה מסך מחירי המכירה ובתוספת הדיבידנדים שהתקבלו). המחזור הוא הקובע האם ישנה חובת הגשת דין וחשבון.

רואה חשבון שוק ההון | סוחר בשוק ההון | מס הכנסה | מיסוי | החזר מס

איך עובד המיסוי בשוק ההון הישראלי?

כשמדברים על מיסוי שוק ההון, על פי חוק מס הכנסה בישראל, תושב ישראל חייב במס על בסיס פרסונלי (אישי) ולא על בסיס גיאוגרפי, כך שבין אם הכנסותיו הן מניירות ערך בארץ דרך הבנק או ברוקר ישראלי, ובין אם הן מניירות ערך בחו"ל (דרך ברוקר בחו"ל) הוא חייב בתשלום מס רווח הון בארץ.

שיעור מס רווח הון על ניירות ערך נע בין 15% ל-35%. בשונה ממדרגות המס השולי על הכנסה ממשכורת, אשר הנן מוכרות וידועות, שיעור המס על רווחי הון הינו קבוע ואינו משתנה עם הגידול ברווח. אותו שיעור המס על הרווח מהווה גם מגן מס במקרה של הפסד ועל כך נרחיב בהמשך.

כאמור לעיל, חישוב המס מבוצע בקרות אירוע מס בלבד. כלומר, לאחר סגירת פוזיציה (קניה ומכירה או להיפך, במכירה בחסר) או לאחר קבלת תשלום (דיבידנד או ריבית). כלומר, אם בסוף תקופת הדיווח יש בתיק המסחר פוזיציות פתוחות, קרי, ניירות ערך שנקנו ועדיין לא מומשו, לא נוצר אירוע מס ולכן לא תבוצע גביית מס, בין אם בסוף אותה התקופה הנייר נמצא ברווח או בהפסד.

נדגיש, כי למשיכת הכספים מהחשבון אין קשר לאירוע המס ולכן, אם הסוחר הכניס כסף לחשבון המסחר או משך כסף ממנו –אין לאלה השפעה על חישוב המס. לחלופין, אם נוצר אירוע מס (רווח או הפסד) בין אם נמשך הרווח לחשבון האישי או נשאר בחשבון הברוקר יש לדווח על הרווח או ההפסד ולהתחשבן על המס בהתאם.

הרווח הריאלי – מה זה בדיוק?

כשמדברים על רווח ריאלי הכוונה היא להכנסה או תשואה שנוכתה ממנה האינפלציה של אותה השנה. תשואה ריאלית תהיה רווח או תשואה הנשארה חיובית גם לאחר שנלקח בחשבון השינוי בער/שווי המטבע או כסף. אם מדבר על הפסד ריאלי, הכוונה היא ליתרה על פי החישוב המבוצע תהיה תוצאה שלילית.

רואה חשבון שוק ההון | סוחר בשוק ההון

מדד המחירים לצרכן

המדד בא למדוד את אחוז השינוי החל במשך הזמן בהוצאה חטובת רכישת "סל קבוע" (הסל מפורט באתר הלמ"ס) של שירותים ומוצרים, אשר מחיריהם ניתנים למדידה מסודרת.

קיזוז הפסדים -הפסדים מניירות ערך – סוחר בשוק ההון

סעיף 92 לפקודת מס הכנסה קובע את כללי קיזוז ההפסדים הפסדים ההוניים ועיקרם:
הפסד הון שנבע מנכס מחוץ לישראל (לרבות נייר ערך זר) יקוזז תחילה מול רווח הון מנכס מחוץ לישראל ורק לאחר מכן מול רווח הון מנכס שנמכר בישראל.

הפסד הון מנייר ערך ניתן לקיזוז מול רווח הון מנייר ערך אחר או מול ריבית או דיבידנד מאותו נייר ערך או כל נייר ערך אחר בתנאי שהמס עליו נמוך מ-25% (כידוע, שיעור המס כשמדובר על השקעה בניירות ערך, אופציות או במדדים זרים, כיום, עומד על 25% מהרווח הריאלי).
לאחר קיזוז כל ההפסדים, אם נותר הפסד שלא קוזז ניתן להעבירו לשנים הבאות לקיזוז מול רווח הון בלבד ובתנאי שהוגש דוח לפקיד שומה בשנה שבה היה ההפסד. 

דגשים לקיזוז ההפסדים – רואי חשבון שוק ההון:

בתוך שנת מס אין חשיבות מה קדם למה, ההפסד או הרווח- בתום השנה תבוצע התחשבנות ובסופה ייקבע אם יש לשלם מס או להעביר את ההפסד לשנים הבאות.
אם שנה מסוימת הסתיימה ברווח ובתשלום מס ובשנה או בשנים שלאחריה נוצרו הפסדים לא ניתן לדרוש או לקבל החזרי מס בשוק ההון עבור המס ששולם בשנה הרווחית הקודמת.

אם המסחר מבוצע באמצעות בנק או ברוקר שמנכה מס במקור הוא מבצע את ההתחשבנות בתוך השנה ומפיק דוח 867 המרכז את כלל העסקאות, כולל קיזוז הפסדים בתוך שנת המס.

כשמדברים על גביית המס מבוצעת חשוב להדגיש כי הוא לא מבצע קיזוז הפסדים שנבעו משנים קודמות. בדומה, מסחר שמבוצע באמצעות מספר בנקים או ברוקרים שונים שמנכים מס במקור, כל בנק או ברוקר מבצע את ההתחשבנות שתוארה בתחילת סעיף זה, אך לא מתבצעת התחשבנות בין בנקים או ברוקרים שונים. במקרים אלה, ייתכן שנוכה מהסוחר מס ביתר, ולכן, על מנת לדרוש זכות זו לבציע החזר מס בשוק ההון מומלץ לפנות לאיש מקצוע בתחום זה.

מהו מגן מס? אם שנה מסוימת הסתיימה בהפסד הון אותו ניתן לדרוש בשנים הבאות כנגד רווח הון, אותו הפסד מהווה מגן מס פשוטו כמשמעו.

רואה חשבון שוק ההון | סוחר בשוק ההון | מס הכנסה | מיסוי | החזר מס
הוצאות מוכרות – רואה חשבון שוק ההון

בהנחה והסוחר מוגדר כעסק ע"י מס הכנסה (יש לכך מבחנים רבים שנקבעו בפסיקה) אזי הסוחר יכול לדרוש כל הוצאה שניתן לייחס במישרין להפקת ההכנסה, לרבות קורסים והשתלמויות, תוכנות מסחר, ציוד, הוצאות מסחר וכו'….
מנגד, המשמעות היא שיש לשלם על ההכנסה דמי ביטוח לאומי, מס שולי ולא מס רווח הון וכן מע"מ.

בהנחה ומדובר בשכיר עם הכנסה נוספת משוק ההון, הסוחר יכול לדרוש כהוצאה את שכר טרחת רואה חשבון שוק ההון או יועץ מס אשר נעזר בהם לצורך הכנת והגשת הדוח.
הוצאה זו מקוזזת גם מהכנסות משכר עבודה כשכיר ושיעור מגן המס הוא בגובה מדרגת המס השולי הגבוהה ביותר אליה מגיע השכיר בשנת המס.

לסיכום – סוחר שוק ההון

במשרדנו תחום מומחיות איחודי כרואי חשבון העוסקים בשוק ההון. אנו מטפלים במגוון רחב של סוחרים בשוק ההון, כגון חברות נוסטרו, סוחרי נוסטרו, קרנות גידור, יחידים אשר מנהלים תיק ניירות ערך בהיקפי מחזור מסחר גבוהים ועוד.

במהלך למעלה מ-30 שנים צברנו ידע וניסיון בהגשת דוחות לסוחרים בניירות ערך, דיוני שומות במס הכנסה ודיוני שומות במע"מ.

סוגיות מיסוי לגבי סוחרים בשוק ההון הם רבות ומגוונות. במהלך השנים הקטנו בצורה מהותית ביותר את חבות המס של הסוחרים בשוק ההון ואף יצרו החזרי מס בשוק ההון משמעותיים.

רואה חשבון שוק ההון | סוחר שוק ההון

תוכן עניינים
צרו קשר עימנו
בן שמואל | משרד רואי חשבון בתל אביב | רואה חשבון תל אביב | רואה חשבון בתל אביב
פעם ראשונה פה?
איך זה קורה אצלינו?
התחלת התהליך ואיסוף נתונים
התחלת התהליך ואיסוף נתונים
ביצוע סימולציה עם מומחה
ביצוע סימולציה עם מומחה
מעבר מקיף על כל הנתונים
מעבר מקיף על כל הנתונים
קבלת הצעה משתלמת
קבלת הצעה משתלמת
מה אומרים עלינו?
אני עובד מול עשרות, אם לא מאות ספקים, יועצים וחברות ליווי - השירות שקיבלתי מעת רצון בע"מ התעלה הרבה מעל למצופה, והרבה מעל למה שאני נתקלתי בו ביום יום .
מקסים
הכל מדולר
5/5
מקצוענים! לא יודע מה הייתי עושה בלעדיהם!
אליאור
תל אביב
5/5
החבר'ה מעת רצון בע"מ מקצוענים אמיתיים. כל מילה נוספת מיותרת - ממליץ בחום.
אביעד
לוי-אטינגר-נקדימון עו"ד
5/5
שמחתי מאוד לקבל שירות מקצועי ואדיב מהמומחה.
דליה
רעננה
5/5
הצוות, בראשות שי - נתנו לי מהרגע הראשון את ההרגשה שאני בידיים טובות.
שחף
הדיה בע"מ
5/5
יש לכם שאלה? נשמח לסייע
מה השם שלך? *
מה מספר הטלפון שלך? *

לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "עת רצון בע"מ", "קבוצת בן שמואל רואי חשבון" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.

test
נשמח לעזור!
שלחו הודעה ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
מה השם שלך? *
מה מספר הטלפון שלך? *
בעת לחיצה על כפתור " חזרת נציג" הינך מאשר/ת בזאת לבן שמואל רואי חשבון לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י שליחת מייל חוזר.