שירותי בודק שכר מוסמך

גופים רבים מחויבים לפי חוק בבדיקת תנאי ההעסקה של עובדיהם ובקבלת אישור על ידי גורם מקצועי. בודק שכר מוסמך ומנוסה ממשרדנו יבקר את תנאי העבודה של עובדיכם ויעניק אישור תקף למוסדכם. במקרה הצורך נדע גם לתת יעוץ לתיקון ליקויים במידה וקיימים.

שינוי גודל גופנים