המחלקה מתמחה בביצוע הערכות שווי, במיוחד בתקופה שבה השימוש בהערכות שווי הולך וגובר, לצורך הערכת פעילויות ונכסים של חברות מדווחות וציבוריות. הערכות השווי המתבצעות במחלקה הינן לצרכים מגוונים, החל בהערכות שווי לצורך עריכת דוחות כספיים, הקצאת עלויות רכישה בעסקאות צירוף עסקים (P.P.A), בחינת ירידת ערך וכלה בהערכות שווי לצורך ביצוע מהלכים עסקיים שונים, כגון השקעות, מיזוגים ורכישות, פיצול יחידות עסקיות, ובדיקות כדאיות.

בנוסף, שירותי המחלקה כוללים:

שינוי גודל גופנים