האם אתה באמת מבין את פוליסת ביטוח הפנסיה שלך?

רבים רוכשים ביטוחים פנסיוניים מבלי באמת להבין מה הם נותנים ומה העדיפות שלהם, אם קיימת , לעומת ביטוחים פנסיוניים אחרים. כך אנו משלמים במשך שנים לביטוח פנסיוני מבלי לדעת בדיוק מהן הזכויות שנצברות לנו והאם הכסף שאנו משלמים מדי חודש לא משולם בחלקו לריק. אמנם קיימים סוכני ביטוח וגופים אחרים אשר יבדקו עבורך את פוליסות הביטוח שלך אולם לרוב מדובר בגופים התלויים בחברות הביטוח אשר מקבלים עמלות מחברות הביטוח. מומחי הביטוח הפנסיוני שלנו יבדקו את פוליסות הביטוח שלכם ויתנו יעוץ בלתי תלוי בדבר הביטוח הפנסיוני שלכם.

בין היתר נענה לכם על השאלות הבאות:

שינוי גודל גופנים