לידיעתכם, אושרו תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2021, המפחיתות את שיעורי הירידה הנדרשים לצורך הנחה בארנונה לחודשים ינואר פברואר ומרץ אפריל.

בהתאם לתקנות המעודכנות ההנחה לחודשים ינואר פברואר ומרץ-אפריל תינתן אם העסק זכאי למענק הוצאות קבועות בתקופות נובמבר-דצמבר וינואר פברואר בהתאמה..

זאת, במקום דרישה של ירידה במחזורים בתקופות נובמבר דצמבר 2020 וינואר פברואר 2021 אל מול התקופה המקבילה בשנת 2019, של לפחות 60% עבור עסקים בעלי מחזור של עד 200 מיליון ש"ח בשנת 2019 ו-80% עבור עסקים בעלי מחזור של 200 מיליון ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח בשנת 2019.

לפרטים נוספים פנו אלינו

שינוי גודל גופנים