חוזר מקצועי – קריאה לפעולה בעקבות שינוי בהוראות האוצר לתשלומי פנסיה לעובדים

מחודש ינואר 2019 חל שינוי מהותי בדרך תשלומי הפנסיה וביטוחי מנהלים (להלן – הפנסיה) עבור עובדים לחברות הביטוח בעקבותיו לא ניתן להמשיך ולשלם בשיקים לביטוחי מנהלים ופנסיה. שינוי זה התחיל כבר לפני כשנתיים וכעת נכנסו עיקר החברות לתחולת שינוי זה. להלן הסבר :

רקע כללי

כידוע חלה חובה על המעביד לשלם פנסיה עבור עובדיו. על התשלומים להגיע לחברת הביטוח עד ל 16 לכל חודש. עד כה היה ניתן לשלם בשיקים לחברות הביטוח.  צורת תשלום זו גררה בעיות רבות:

ועוד ליקויים רבים שבסופו של יום היו גורמים לחיכוכים ותביעות בין המעביד לעובד.

 

מיום 1 בינואר 2019 (להלן – התאריך) חל שינוי מהותי

מעסיקים שיש להם מעל ל 10 עובדים אינם יכולים להמשיך לשלם בשיקים אלא מחויבים לשלם בהעברה בנקאית. בפועל גם מעסיקים של פחות מ 10 עובדים נדרשים לשלם גם כן בדרך זו של העברה בנקאית אם כי אין עדיין חובה כזו. מאותו מועד האחריות לשיוך נכון של התשלומים בחברת הביטוח עברה למעסיק. המעסיק אחראי לוודא כי התשלומים משויכים נכונה לפוליסת הביטוח של העובד. להלן התהליך:

  1. על המעסיק להעביר הוראה לבנק לבצע העברה לחברת הביטוח הוראה זו תתבצע על סמך דוח שיתקבל מאיתנו.
  2. לאחר מכן על המעסיק להעביר לחברת הביטוח את אישור ההעברה הבנקאית ביחד עם פירוט מהות ההעברה , כלומר לאילו עובדים הועברו הכספים
  3. לאחר מספר ימים על המעסיק לקבל אישור מחברה הביטוח כי הכספי נקלטו ואם יש תקלות בקליטה או שהכספים לא נקלטו נכונה יש לטפל בליקויים אלו.

תהליך זה יכול לגזול מהמעסיקים זמן רב. לכן קבע האוצר כי סוכני הביטוח יוכלו לטפל בנושא בתמורה לסך של 10-13 ₪ לתלוש. מניסיון ראינו כי סוכני הביטוח אינם ששים לטפל בנושא. מאידך קמו חברות כדוגמת " מכפל" , " עוקץ" "חילן" ואחרים שנקראות מתפעל פנסיוני. חברות אלו בתמורה לתשלום עבור כל תלוש יטפלו בהיזון החוזר מול חברות הביטוח. (עדיין את ההעברה הבנקאית תצטרך אתה , המעסיק, לבצע)

המלצות:

  1. אנו ממליצים לכם להתחבר לאחת מחברות התפעול הפנסיוני כדי למנוע קנסות, תקלות ובזבוז זמן מיותר. כאמור ישנן מספר רב של חברות כאלו בשוק וגם סוכני הביטוח שלכם יוכלו להמליץ על חברה שכזו. מומלץ לפעול בהקדם !!

יש לקבל מסוכן הביטוח "דוח פיצול" פנסיה או ביטוח מנהלים עבור כל ביטוח שעושים לכל עובד חדש. 

שינוי גודל גופנים