השקמה 2, אזור
03-5611902
בן שמואל | משרד רואי חשבון בתל אביב | רואה חשבון תל אביב
שימוש במזומנים – תשובות לשאלות שהתעוררו

שימוש במזומנים – תשובות לשאלות שהתעוררו

החוק לצמצום השימוש במזומן חוזר מקצועי

כידוע החל מיום 1 בינואר 2019 חל החוק לצמצום השימוש במזומן. בהמשך לחוזר קודם בנושא שהוצאנו בחודש יולי  2018 (ניתן לצפות בו באתר המשרד),  להלן תשובות למספר שאלות שעלו:

כללי

 1. החוק אינו חל על עסקאות שנכרתו לפני 1.1.19 למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או מכר של זכות שכירות.
 2. על פי החוק חל איסור על תשלום עבור עסקה לעוסק בסכום שעולה על 11,000 ₪. עסקה שסכומה גבוהה מ 11,000 ₪ ניתן לשלם רק 10% ממחירה במזומן כאשר המקסימום הוא 11,000 ₪ במזומן. דוגמא: אם אדם רכש מכונה ב 40,000 ₪. מותר לו לשלם רק 4,000 ₪ במזומן לעוסק.
 • דוגמא ב – אדם רכש מכונה ב 10,000 ₪ – יורשה לו לשלם את כל הסכום במזומן.
 • עסקה – היא קניה של נכס, מתן שירות או קבלתו. מזומן לצורך העניין כולל גם מטבע חוץ.
 • מחיר העסקה כולל גם מע"מ והוצאות נלוות.
 1. מכירת מספר נכסים תחשב כמספר עסקאות אלא אם סוכם מראש על כל העסקאות. לדוגמא רכישה של מספר רהיטים בפעם אחת, אפילו אם יקבלו את הריהוט בחלקים יחשב כעסקה אחת. מאידך רכישה ביום א של 5 כסאות ושבוע אח"כ של עוד כיסא יחשב כמספר עסקאות ובתנאי שלא סוכם מראש. פיצול מלאכותי של עסקה אינו חוקי.
 2. עסקה מתמשכת כמו שירות מתמשך שנותן עו"ד ללקוחו יראו אותו כמספר עסקאות . לעומת זאת עסקה חד פעמית בתשלומים תחשב כעסקה אחת.
 3. תשלום דמי שכירות כל חודש בחודשו יחשב כמספר עסקאות. כלומר כל תשלום יכול להיות תמורת עד 11,000 ₪ במזומן.
 4. תשלום או קבלת משכורת, תרומה או הלוואה במזומן לא יעלה על 11,000 ₪ למעט קבלת הלוואה מגוף פיננסי מפוקח.
 5. עורכי דין ורואי חשבון אינם רשאים לקבל במזומן סכום שגבוהה מ 11,000 ₪ ממי שהוא עוסק או 50,000 ₪ ממי שאינו עוסק.
 6. מי שאינו עוסק :
  • אינו רשאי לקבל תשלום במזומן מעל ל 50,000 ₪. דוגמא : אדם אחד מוכר לרעהו את הרכב. מותר לו לשלם עד 50,000 ₪ במזומן.
  • אינו רשאי לשלם לעוסק מעל ל 11,000 ₪ במזומן ואינו רשאי לשלם לעוסק בשיק פתוח.
  • לא ישלם לאדם שאינו עוסק בעבור עסקה מעל ל 50,000 ₪ במזומן.
  • רשאי לקבל או לתת עד 50,000 ₪ במזומן כמתנה.
  • רשאי לשלם ולקבל בשיק למי שאינו עוסק עד 5,000 ₪ מבלי ששמו של המקבל מופיע על גבי השיק.

שיקים:

 1. חל איסור על תשלום או קבלת שיק מבלי ששם המקבל מופיע על גבי השיק (" שיק פתוח" ).
 2. כן חל איסור על הסבת שיק מבלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

 

חריגים:

 1. תקבולים מתייר במסגרת העסק יכולים להיות עד 55,000 ₪.
 2. החוק אינו חל בין בני משפחה (בן זוג, הורה וכו…) למעט אם התשלום הוא עבור שכר עבודה. כלומר מותר להעביר כספים במזומן בין בני משפחה אלא אם מדובר בתשלומים עבור שכר עבודה.
 3. גמ"חים – החוק לא יחול על גמ"חים לתקופה של שנתיים כלומר עד 1.1.21 או עד שיחוקק חוק אחר בנושא.

 

תיעוד:

 1. ישנה חובה על עוסק לתעד גם את אופן קבלת התקבול וגם את האופן בו בוצע התשלום. לגבי התקבול הרי שיש קבלה שהעוסקים ממילא מפיקים. לגבי התשלום הרי שיש לקבל את הקבלה מהספק לו משולמת התמורה.

 

עסקאות במקרקעין:

 1. רוכש זכות במקרקעין יצהיר פרטים לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנה התמורה בצירוף אסמכתאות. אם במועד הרכישה איננו יודע עדיין מהיכן יגייס את הכספים הרי שתוך חצי שנה יהיה עליו לדווח על דרכי התשלום.

 

עסקאות עם תושבי האזור

 1. סעיף 42 לחוק קובע כי לתקופה של 3 שנים (עד ליום 1/1/2022) המגבלות על שימוש במזומן לא יחולו לגבי:
 • תושב יהודה שומרון ועזה שאינו אזרח ישראלי (להלן – תושב האזור /הרשות הפלסטינאית)
 • אזרח ישראלי הנותן/מקבל תשלום במזומן מתושב יהודה שומרון ועזה.

כלומר אם חברה ישראלית מוכרת סחורה לאזרח ישראלי ואפילו אם הוא תושב האזור , החוק יחול. אם מוכרת לתושב האזור שאינו אזרח ישראלי, החוק לא יחול.
סעיף 43 לחוק קובע כי אזרח ישראלי שמבצע עסקאות במזומן עם תושב האזור/תושב הרשות הפלסטינית, מעל 50,000 ₪ חייב לדווח על כך מידי חודש לרשות לאיסור להלבנת הון.
מדובר על תשלום עבור עסקה, שכר עבודה, תרומה, מתנה, או הלוואה במזומן שסכומם עולה על 50,000 ₪.

אין ספק כי מדובר בחוק לא פשוט שיידרש זמן להבין ולהפנים את כל דרישותיו.

אנו לרשותכם בכל שאלה.

בברכה,
בן שמואל, רואי חשבון

צרו קשר עימנו
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם:

לקוחות יקרים,

לנוחיותכם, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו מחנות האפליקציות.

לחצו על הסוג המכשיר שלכם: