השקמה 2, אזור
03-5611902
בן שמואל | משרד רואי חשבון בתל אביב | רואה חשבון תל אביב
פסק דין אקוויטס ניהול השקעות בע"מ

פסק דין אקוויטס ניהול השקעות בע"מ

בימים אלו פורסם פסק הדין דלעיל שעניינו במיסוי סוחרי נוסטרו כמוסד כספי. תוצאתו הקשה של פסק הדין מבחינת החברה היא כי סוחרי נוסטרו צריכים לשלם מס כמוסד כספי. פסק דין זה הוא המשכו של החלטת המיסוי שפורסמה ביום 5.8.2015 אשר הגיעה גם היא לאותה מסקנה.

החברה עוסקת במסחר "באלגו" כך ש 96% מפעילותה נובעת מרווח מניירות ערך ויתר הכנסתה מפעילות חייבת במע"מ כעוסק. מחזורי פעילותה היו כ 5-6 מיליארד ₪ תוך שמדובר במיליוני פעולות בשנה.

החברה פנתה למנהל מע"מ וביקשה להיחשב כמוסד כספי החל מיום 1.1.2010 . בקשתה אושרה.

מאז לא פנתה החברה שוב למע"מ בבקשה לשנות סיווגה. למרות זאת היא בחרה שלא לפעול על פי הסיווג של מוסד כספי ולא לשלם מע"מ כמוסד כספי על הכנסותיה.

תוך שהוא נותן משקל גם לעובדה זו, ניתח בית המשפט את נוסח החוק ונוסח צו מע"מ (קביעת מוסד כספי) התשל"ז 1977. מסקנת כבוד השופטת י. סרוסי השופטת  הייתה כי הצו חל גם על סוחרי נוסטרו וכי עליהם לשלם מס כמוסד כספי.

השופטת קבעה כי מדובר בעסק וזאת תוך שהיא מאמצת את המבחנים לקיומו של עסק לעניין מס הכנסה ומשליכה אותם על חוק מע"מ.

עוד הוסיפה השופטת כי גם אילו הייתה מתקבלת טענת העוררת כי הצו לא חל עליה, טענה שכאמור נדחתה, הרי שהייתה "נופלת" לגדרו של סעיף 19 (ב) לחוק מע"מ הקובע כי  על סוחר נוסטרו לשלם מע"מ על רווחיו.

ככל הידוע לנו צפויים בתקופה הקרובה עוד מספר פסקי דין בנושא.

מעיון בפסק הדין ניתן לראות כי השופטת לא עסקה בנושאים רבים העולים מהחוק שכן לא נדרשה להם. כך לדוגמא היא לא עסקה בחוסר האפשרות לקיזוז הפסדי עבר מרווחי השנה ובעיוות שנוצר כתוצאה מכך בחוק. החברה גם לא השכילה להביא הוכחות לעניין הנוהג שרווח בארץ לפיו חברות כדוגמתה לא נהגו לשלם מע"מ על רווחיהן תוך שרשויות המס מקבלות זאת.

כן ניתן לראות כי מסקנות פסק הדין חלות הן על חברה והן על יחידים.

אין ספק כי הדברים יובאו במוקדם או במאוחר לפתחו של בית המשפט העליון .

מובן גם כי הדברים מחייבם היערכות וחשיבה של כל העוסקים במסחר בניירות ערך.

נציין כי ברשותנו ניסיון מוצלח ומוכח לטיפול בסוגיה זו. נשמח לסייע.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

צרו קשר עימנו
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם:

לקוחות יקרים,

לנוחיותכם, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו מחנות האפליקציות.

לחצו על הסוג המכשיר שלכם: