במסגרת החלטת המדינה לסייע לעסקים אשר מתנהלים שגרת הקורונה, הוחלט על מתן הטבה נוספת כדרך החזר הוצאות. ההטבה תינתן לעסקים שיבוצעו התאמות מבנה וריהוט, שיקימו וישדרגו בפלטפורמות דיגיטליות או אתר האינטרנט לטובת מתן שירותים ואספקת מוצרים מרחוק לצורך התמודדות עם השלכות נגיף הקורונה.

היקף ההטבה הינו מימון של 50% מגובה ההוצאות ועד לתקרה של 5000 ₪ כולל מע"מ לעסק.

 

להלן מספר דגשים הרלוונטיים:

1) ההטבה תינתן לעצמאים ועסקים קטנים, עמותות עם פעילות עסקית, עסקים שמעסיקים עד 100 עובדים ולעסקים עם מחזור שנתי של עד 100 מיליון ₪.
2) התהליך כולל 3 שלבים:

3) התאריך האחרון בו ניתן להגיש בקשה לבדיקת זכאות הוא ה-30.9.2020.
4) ניתן להגיש חשבוניות וקבלות שהונפקו החל מיום 14.6.2020 ואילך ,למעט הוצאות עבור התקנת מחיצות שבעניינן ניתן לצרף חשבונית/קבלה שתאריכן החל מ- 19/4/2020.
5) ניתן להגיש עד 10 חשבוניות/קבלות ובתנאי שסכום החשבונית/קבלה לא יפחת מ- 100 ש"ח ללא מע"מ.

אנו לרשותכם בכל שאלה

שינוי גודל גופנים