הננו להודיעכם כי אושר המענק לעידוד התעסוקה

 

להלן הסבר קצר:

המענק נועד כדי לתמרץ את העסקים לקלוט עובדים חדשים ולסייע להם לשמור על רציפות העסקתם, ולכן כדי לוודא רציפות העסקה של העובדים ולשמר את תעסוקתם, המענק יחולק לארבע פעימות (בהתאם לחודשים בהם הועסק עובד אצל אותו מעסיק בתקופה שבין יוני לספטמבר 2020). להלן הקריטריונים העיקריים לזכאות:

(במידה ועובד החל לעבוד מיום 19 לאפריל או בחודש מאי, אין חובה שיהיה מועסק 15 יום באותה התקופה).

שינוי גודל גופנים