רו"ח בן שמואל בחוות דעת לתוכנית בירוקרטיה בנושא חברות לתועלת הציבור (חל"צ)

"העלאות מיסים?" 
זה יפגע בצמיחה ויעודד הון שחור

"העלאות מיסים?" 
זה יפגע בצמיחה ויעודד הון שחור
יודאו בלבד

שינוי גודל גופנים