השקמה 2, אזור
03-5611902
בן שמואל | משרד רואי חשבון בתל אביב | רואה חשבון תל אביב
בחירות לרשויות המקומיות, פיצול קופה מרכזית לפיצויים

בחירות לרשויות המקומיות, פיצול קופה מרכזית לפיצויים

יום הבחירות לרשויות המקומיות במקום העבודה – 30.10.2018

יום הבחירות למועצות האזוריות, העיריות והמועצות המקומיות, אשר יתקיים ביום שלישי, 30.10.2018, כ"א בחשוון תשע"ט, מוגדר על פי החוק כיום שבתון.
השבתון יחול בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות, וכן לגבי עובדים הרשומים בפנקס הבוחרים של אותן רשויות, אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון.
יחד עם זאת, שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים שקבע שר הפנים (כדוגמת בתי אוכל, שירותי תחבורה, תיאטראות, בתי חולים, כוחות בטחון וכו…) יפעלו ביום זה במתכונת כפי שנקבעה.
בכל מקרה של עבודה ביום הבחירות, צריך המעסיק לאפשר לעובדים להצביע.
שכר עבודה ביום הבחירות עובד אשר אינו עובד ביום הבחירות, זכאי לתשלום שכר עבודה עבור יום הבחירות, בהתאם לסעיף 97 ג ( לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ"ה- 1965 .
עובד אשר מועסק בפועל ביום הבחירות זכאי לתגמול בשיעור של 200% משכרו. לחלופין, ניתן לשלם לו שכר רגיל ובנוסף שעות/יום חופשה תמורת שעות/יום עבודה ביום הבחירות.
יצוין כי עובד שהסכים לעבוד ביום הבחירות יכול לסכם עם המעסיק גם על שכר הגבוה מ- 200%. במקום בו נקבעה מתכונת תגמול ייחודית בהסכם קיבוצי, יחולו הוראות הסכם זה.

פיצול יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים בין העובדים

להזכירכם, רשות המיסים פרסמה חוזר בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים. החוזר קובע בין היתר כי יש לשמר את זכויות העובדים אשר נכללו ברשימת המועסקים ביום 31.12.2007, כיצד ניתן לעשות שימוש בסכומים העודפים שהצטברו בקופות המרכזיות, מהן הוראות המס שיחולו על המעסיק במשיכת כספים מהקופה המרכזית, הסדרת הבעלות בקופות והוראות רלבנטיות לחברות המנהלות קופה מרכזית.

הוראות החוזר קובעות כי מעסיק יבחן קיום עודף יעודה בקופה המרכזית אחת לשנת המס, עד ליום 31 למרץ של השנה העוקבת , על ידי מתן הוראה ישירה לקופה מרכזית לפיצויים, לאחר שנתקבל בקופה המרכזית אישור רואה חשבון של המעסיק כי הופקדו לחשבונותיהם של כלל העובדים הפקדות שוטפות ויוצג תחשיב העודף בקופה המרכזית.

במידה ולא ינוצל העודף בקופה המרכזית לטובת ההפקדות השוטפות לא תותר ההוצאה בתשלום מרכיב הפיצויים לפי הוראות סעיף 17(5) לפקודה עבור כלל עובדי המעסיק, וזאת עד לגובה העודף שלא נוצל כאמור.
אנו ממליצים לבצע את הבדיקה אחת לכל תקופה למשרדנו ישנו ניסיון רב בבדיקות אלו.

אנו לרשותכם בכל שאלה

צרו קשר עימנו
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם:

לקוחות יקרים,

לנוחיותכם, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו מחנות האפליקציות.

לחצו על הסוג המכשיר שלכם: