השקמה 2, אזור
03-5611902
בן שמואל | משרד רואי חשבון בתל אביב | רואה חשבון תל אביב
חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה

חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה

הנדון: חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה

 

בתקופה האחרונה החלה רשות המסים לבחון באופן מעמיק את דיווחיהם של תושבי ישראל במסגרת הדוח השנתי לגבי החזקת חברות זרות. חוסר תשומת-לב עלול להעמיד את הנישום בחשיפת מס גדולה. לכן הבנת המשטר של חברה נשלטת זרה (חנ"ז) ושל חברת משלח יד זרה (חמי"ז) וההשלכות הנובעות ממנו מהווה חובה לכל מי שמעוניין להקים חברה תושבת חוץ לשם השקעה מחוץ לישראל.

כדי שחברה זרה תיכנס להגדרה של חנ"ז, צריכים להתקיים כמה תנאים במצטבר:

  • תושבי ישראל מחזיקים במישרין או בעקיפין ביותר מ–50% באחד מאמצעי השליטה בה לפחות.
  • פחות מ–30% ממניותיה נסחרות (או שאינה נסחרת).
  • רוב הכנסתה בשנת המס היא הכנסה פסיבית — למשל רווח הון, הכנסות מריבית או הפרשי הצמדה, דיבידנד, תמלוגים ודמי שכירות.
  • שיעור המס על ההכנסה הפסיבית במדינת החוץ נמוך מ–15%.

ועל מנת שחברה תיכנס להגדרה של חמי"ז, אמורים להתקיים תנאים הבאים:

  • החברה הינה חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76(א).
  • 75% או יותר באחד או יותר מאמצעי השליטה בו מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי יחידים תושבי ישראל.
  • בעלי השליטה או קרוביהם, המחזיקים יחד או לחוד, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר באחד או יותר מאמצעי השליטה, עוסקים בעבור החברה במשלח יד מיוחד, במישרין או באמצעות החברה הנ"ל. "משלח יד מיוחד" הוא אוסף של שירותים כדוגמת : עריכת דין, אדריכלות,רפואה, דוגמנות פרסום וכו…
  • מרבית הכנסתה או רווחיה של החברה בשנת המס, מקורם במשלח יד מיוחד ע"פ צו מס הכנסה 2003.

במילים אחרות, מנגנון חנ"ז חל על בעל מניות, תושב ישראל, שהינו "בעל שליטה"(מחזיק ב 10% או יותר מאמצעי השליטה) בחברה זרה שיש לה הכנסה פסיבית ומנגנון חמי"ז חל על בעל מניות, תושב ישראל, שהינו "בעל שליטה" ועוסק בעבור חברה זרה במשלח יד מיוחד.

במידה ומתקיימים התנאים הקבועים בסעיפים הנ"ל, הרי שאף אם החנ"ז או החמי"ז אינן מחלקות דיבידנדים בשנת המס, עדיין יראו לצרכי מס את רווחיהן כאילו חולקו לבעלי השליטה בהן שהם תושבי ישראל (להלן: "דיבידנד רעיוני") ושיעור המס יהיה כמס על דיבידנד בישראל.

לעניין קיזוז הפסדים של חמי"ז היות והכנסה המיוחסת לבעל שליטה אינה במהותה הכנסת דיבידנד אלא הכנסה ממשלח יד, קובע סעיף (ד)(2) לפקודה, כי לעניין קיזוז הפסד עסקי כמשמעותו בסעיף 28 יראו את הדיבידנד כהכנסה ממשלח יד. משמעות הדברים היא שבעל השליטה יוכל לקזז כנגד ההכנסה ממשלח יד מיוחד המיוחסת לו, את הפסדיו העסקיים השוטפים או המועברים.

על מנת למנוע חשיפות מס מיותרות שאותן לא תכננתם, אנו ממליצים להיות כפופים להמלצות של אנשי מקצוע.

 

אנו לרשותכם בכל שאלה.

צרו קשר עימנו
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם:

לקוחות יקרים,

לנוחיותכם, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו מחנות האפליקציות.

לחצו על הסוג המכשיר שלכם: