אנו מתכבדים להעביר לך תמצית חובותיך בגין העובד. ריכזנו את הדברים השכיחים. מובן כי ישנם
עוד זכויות פחות שכיחות וכן חובה עליכם לבדוק את צווי ההרחבה החלים עליכם. בכל מקרה אנו
לשירותך בכל שאלה:
א. מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקתו, עד 30 יום מקבלתו.
ב. מילוי טופס 101-כרטיס עובד (בקבלה ובתחילת כל שנה).
ג. עמידה בשכר מינימום (26.88)
ד. הפרשה לפנסיה.
ה. תשלום שעות נוספות.
ו. תשלום נסיעות.
ז. תשלום הבראה.
ח. מתן חופשה שנתית.
ט. תשלום דמי מחלה.
י. תשלום עבור ימי חג.
יא. תשלום עבור ימי אבל.
יב. הפסקה (לא כולם)
יג. ניהול פנקס חופשה.
יד. רישום שעות עבודה (שעון או יומן נוכחות(
טו. תשלום שכר-עד ה-9 לחודש.
טז. מסירת תלוש-עד ה-9 לחודש.
יז. העברה לקופת גמל- עד 7 ימים ממועד תשלום המשכורת ולא יאוחר מה – 15 לחודש.
יח. קיום שימוע טרום פיטורין.
יט. מתן הודעה מוקדמת.
כ. תשלום פיצויים תוך 15 יום.
כא. מתן אישור על תקופת העסקה.
עובדים זרים
1. יש לוודא *אישור עבודה
2. חובה לעשות ביטוח בריאות בחברת ביטוח.
3. לעובד זר מגיעות כל הזכויות הסוציאליות כמו לכל עובד.
*ובקשר לפנסיה:*
עובד זר אשר נכנס לארץ באופן חוקי:
הפרשות רגילות, שיופקדו בחשבון בנק ספציפי המיועד אך ורק לשם כך.
עובד זר מסתנן:
מי שמעסיק עובדים זרים *מסתננים*, צריך לפתוח חשבון פיקדון בבנק מזרחי ולהפקיד בו מידי
חודש, החל ממשכורת 5.17 סכומים כדלקמן: מעביד 16% עובד 20%. מי שלא יעשה כן, צפוי
לחטוף קנסות. אין באמור כדי להיות אישור להעסקת מסתנן.
4. נקודות זיכוי – עד 2016-אין נקודות זיכוי למעט בסיעוד, וכן חצי נ.ז. לאשה בכל הענפים.
משנת 2017 -בסיעוד רגיל, ביתר הענפים-נוספה חצי נ.ז ביחס ל2016
5. היטל- למעט בסיעוד

שינוי גודל גופנים