השקמה 2, אזור
03-5611902
בן שמואל | משרד רואי חשבון בתל אביב | רואה חשבון תל אביב
הפסדתם על הביטקויין? המדינה משתתפת בהפסדיכם

הפסדתם על הביטקויין? המדינה משתתפת בהפסדיכם

תזכורת לגבי כניסה לתוקף של תקנות התשלומים לקופות גמל

בהמשך לחוזר מקצועי שנשלח בינואר 2018, החל מחודש ינואר 2016 נכנסו לתוקפן תקנות חדשות המסדירות את הדיווח של המעסיקים לקופות הגמל (כולל ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות). התקנות מסדירות את העברת הנתונים וההנחיות מהמעסיקים לקופות הגמל בנוגע לתשלומים ולמידע אודות המבוטחים והעמיתים באמצעות דיווח מקוון, החל משכר חודש ינואר 2017 למעסיקים אשר להם מעל 50 עובדים, החל מפברואר 2018 למעסיקים אשר יש להם מעל 20 עובדים.

למעסיקים עד 20 עובדים התקנות ייכנסו לתוקף החל מפברואר 2019

במועד הפקדת תשלומי העובדים לקופת הגמל, על המעסיק להעביר לגופים המוסדיים את הדיווח באמצעים דיגיטליים, ולבצע את התשלום.
התקנות מטילות על כתפיהם של המעסיקים אחריות מלאה, הן בדיווח הכספים והן בבקרה על קליטתם.
נבקש מכל המעסיקים שטרם החלו בדיווח הנ"ל, להיערך לשינוי המתוכנן.
משרדנו יפיק את הקובץ למעסיק, והמעסיק יהיה אחראי על הדיווח והתשלום לגופים המוסדיים.

הפסדתם בביטקויין? – מס הכנסה משתתף!!!

רשות המיסים התכוונה למסות את הציבור כאשר הוא הרוויח מהביטקויין. באה המציאות וטפחה על פניה. הביטקויין ירד מ 12,000 $ ויותר ל 3,000 $ . כלומר כעת ישנו ציבור לא מבוטל של אזרחים שהפסיד מיליונים ומאות אלפי שקלים. אז איך בכל זאת ניתן להפיק משהו מההפסד הזה ?

הרשות פרסמה בפברואר 2018 חוזר מקצועי העוסק באופן מיסוי פעילות במטבעות דיגיטליים, הביטקויין ודומיו.

לצרכי מס הכנסה, בהתאם לחוזר, אמצעי תשלום מבוזר הינו נכס, ולכן מי שפעילותו איננה מגעת לכדי עסק הרי שבגין עליית הערך בלבד, בעת מכירתו, ישולם מס רווחי הון ומי שפעילותו בתחום מגעת לכדי עסק , הרי שישולם מס ככל פעילות עסקית.

איזה תועלת ניתן להפיק בירידת ערך הביטקויין?

בהתאם לאמור לעיל,  כאשר ישנו ירידת  ערך, בעת מכירתו יווצר הפסד הון או הפסד עסקי במידה ופעילותו מגעת לכדי עסק.

המבחנים העיקריים לקביעה האם מדובר בפעילות עסקית

 • מבחן תדירות – תדירות גבוהה של פעולות מצביעה על פעילות עסקית.
 • מבחן היקף כספי – היקף פעילות רב יותר מלמד על פעילות עסקית.
 • מבחן בקיאות ומומחיות – בתחום בו נעשית הפעולה מצביעה על אופי עסקי.
 • מבחן המימון – פעילות בהון זר (להבדיל מהון עצמי)- מלמד על פעילות בעלת אופי עסקי.
 • מבחן תקופת ההחזקה – ככל שהתקופה החולפת ממועד הרכישה לבין מועד מכירתם קצרה יותר, יש בכך כדי להצביע על פעילות עסקית.
 • מבחן הנסיבות המיוחדות – מבחן "על" שבכוחו לשנות את התוצאה משקלול המבחנים המפורטים לעיל. הכוונה היא לנסיבות המיוחדות הכרוכות במקרה העומד לבחינה,

ואשר מאפילות בחשיבותן על המבחנים האחרים ובכוחן להכריע האם מדובר בפעילות עסקית או לא.

מה צריך לעשות לצורך קיבוע ההפסדים ושימושם לצרכי מס

כאשר ישנו הפסד, יש צורך לממש את הביטקויין, ולשמור אסמכתאות בגין מימוש זה, ולאחר מכן לבקש אישור מס בגין השנה שחלפה, המתאר את ההפסד שנוצר.

התועלת מהפסד עסקי

בהנחה ולפי המבחנים לעיל מדובר בהפסד עסקי, ההפסד השוטף ניתן להתקזז כנגד ההכנסות הבאות:

 1. הכנסה ממשכורת
 2. הכנסה מעסק
 3. רווח הון מניירות ערך
 4. ריבית ודיבידנד מניירות ערך
 5. שבח מקרקעין

התועלת מהפסד הוני

בהנחה ולפי המבחנים לעיל מדובר בהפסד הוני, ההפסד השוטף ניתן להתקזז כנגד ההכנסות הבאות:

 1. רווח הון מניירות ערך
 2. ריבית ודיבידנד מניירות ערך
 3. שבח מקרקעין

 

אנו ממליצים לבצע בדיקה לחיסכון במס למשרדנו ישנו ניסיון רב בבדיקות אלו.

אנו לרשותכם בכל שאלה

בן – שמואל
רואי חשבון

 

 

 

 

 

 

מטרת חוזר זה הינה למסור מידע. אין להסתמך עליו או לעשות בו שימוש מבלי לקבל יעוץ מתאים

צרו קשר עימנו
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם:

לקוחות יקרים,

לנוחיותכם, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו מחנות האפליקציות.

לחצו על הסוג המכשיר שלכם: