השקמה 2, אזור
03-5611902
בן שמואל | משרד רואי חשבון בתל אביב | רואה חשבון תל אביב
הערכת שווי? מי צריך את זה בכלל…?

הערכת שווי? מי צריך את זה בכלל…?

השאלה שבכותרת היא שאלה שנשאלת לא אחת על ידי לקוחות. ובהמשך של השאלה באה הצהרה בסגנון "אני יכול להשתמש במכפיל רווח או מכפיל (EBITDA**)".

התשובה הפשוטה לשאלה היא, שמכפיל הינו אינדיקטור בלבד ואינו בהכרח משקף את השווי נשוא ההערכה. הדוגמה הפשוטה ביותר הן שתי חברות עם אותו רווח, אך אחת מהן עם חוב גבוה. האם שתי החברות שוות אותו הדבר? (הרי החברה עם החוב תצטרך להחזירו ולפיכך הוא צריך להיות מופחת מהערך של הבעלים). זו דוגמה בלבד וקיימים מצבים שונים ומגוונים אחרים המשפיעים על השווי בצורה רבה, מבלי שהדבר יתבטא במכפילים.

קביעת שווי הינה עסק רציני. שווי יכול להיות רלוונטי בתהליך של מיזוג או פיצול חברה, הכנסת שותף לעסק, היפרדות משותף, החלטה לרכוש או למכור עסק או נכס, החלטה לפרק עסק או למכור אותו כעסק פועל, גיוסי הון וחוב ועוד. 

אם כן כיצד תדעו כמה שווה הפעילות העסקית שלכם? כמה כסף ראוי שתבקשו משותף חדש או מה המחיר שכדאי לכם להציע לשותף הקיים בשביל שיצא מהתמונה? כמה שווה העסק שאתם רוצים לקנות? איך מעריכים פוטנציאל עתידי?

הערכת שווי היא שמאות של העסק / נכס נשוא ההערכה. בפרקטיקה המקצועית התפתחו גישות הערכה שונות שלוש הגישות העיקריות הן:

גישת ההכנסות (Income Approach)

הגישה מתמקדת ביכולתו של הנכס לייצר מזומנים. עפ"י גישה זו שוויו של הנכס מבוסס על הערך הנוכחי של תזרים המזומנים הצפוי לנבוע מהנכס על פני אורך חייו הכלכליים. ביצוע הערכת שווי עפ"י גישה זו כוללים זיהוי תזרימי המזומנים הצפויים מהנכס במהלך חייו לאחר ניכוי מס. והיוון של תזרים המזומנים בשיעור היוון שמתייחס לערך הזמן של הכסף ולגורמי הסיכון הטמונים בהשקעה. המתודולוגיה הנפוצה ביותר המבוססת על גישת ההכנסות היא היוון תזרים מזומנים "DCF-Discounted Cash Flow". 

גישת השוק (Market Approach)

גישת השוק מתבססת על מידע הנאסף ממחירי שוק בעסקאות בנכסים דומים או במכפילים של חברות נסחרות בעלות פעילות דומה לזו של החברה מוערכת. לאחר איסוף המידע מבוצעות התאמות על מנת לנטרל מרכיבים לא רלוונטיים (הכנסות או הוצאות אקראיות, פרמיית שליטה וכיוב') וכדי לשקף את המצב של הנכס המוערך ביחס לנכסים דומים בשוק.

גישת העלות (Cost Approach)

בגישת העלות הנכס מוערך בהתבסס על העלות הצפויה לשיחלוף הנכס בנכס אחר. ההנחה בבסיס הגישה הינה כי משקיע סביר לא ירכוש נכס במחיר העולה על הסכום הנדרש להחלפתו בנכס אחר.

חשוב לציין כי הערכת שווי אינה מדע מדויק. שיטת ההערכה וההנחות בהם משתמש המעריך יכולות להשפיע בצורה מהותית על תוצאות ההערכה. לכן  ביצוע או בחינה של הערכת שווי, חשוב שתתבצע על ידי גורם מקצועי מנוסה הרואה את התמונה הרחבה ומבין את מטרות ההערכה. 

במחלקה הכלכלית של משרד בן שמואל מומחים עם ניסיון רב שנים בהערכות שווי מסוגים שונים. נשמח לסייע.

(*) הוכן על ידי רו"ח יגאל דיקובסקי (M.B.A) ורו"ח איתי קורצ'י  M.A. Accounting

(**)מכפיל EBITDA הינו מכפיל המתייחס לרווח לפני הוצאות מימון ופחת.

צרו קשר עימנו
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם:

לקוחות יקרים,

לנוחיותכם, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו מחנות האפליקציות.

לחצו על הסוג המכשיר שלכם: