השקמה 2, אזור
03-5611902
בן שמואל | משרד רואי חשבון בתל אביב | רואה חשבון תל אביב
הודעות רשות האכיפה בנושא הפקדות לפנסיה

הודעות רשות האכיפה בנושא הפקדות לפנסיה

חברות וחברים יקרים,

נבקש להביא לתשומת ליבכם שבימים האחרונים רשות האכיפה והגבייה המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שולחת מכתבים לעצמאים בגין אי הפקדה לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2017.

רקע קצר: בהתאם להחלטת האוצר משנת 2017 ומתוך כוונה לעודד חיסכון של האזרחים לפנסיה, חלה חובה על כל עצמאי להפקיד לפנסיה. המכתבים הללו אמורים להשלח רק למי שלא מפקיד לפנסיה.

חשוב להבהיר שבהתאם לפרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית (להלן "החוק") על עצמאים להפריש לקופת גמל לקצבה, בשיעורים הקבועים בחוק משנת 2017, אך לא יוטל קנס בגין חוסר בהפקדות בשנה זו. רק החל משנת המס 2018, חוסר כלשהוא בהפקדה מוגדר כעבירה, העלולה להביא להטלת קנס בסך 500 ₪.

בנוסף לאמור לעיל, סעיף 6 לחוק, קובע שטרם הטלת הקנס, עצמאי שחלה עליו חובת ההפקדה לקופת גמל לקצבה, יקבל התראה על חוסר בהפקדה. זאת, לאחר שהמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות, קיבל את המידע על השומות מרשות המיסים והמידע על ההפקדות מרשות שוק ההון (כלומר לגבי הפקדות לשנת המס 2018, ההתראה תתקבל רק בשנת 2020). לאחר קבלת ההתראה כאמור, יתאפשר לעצמאי, בתוך 90 יום ממשלוח ההתראה, להפקיד את התשלומים לקופת הגמל חלף תשלום הקנס. העצמאי יוכל לבחור גם לשלם את הקנס במקום ההפקדה.

להלן קישור לאתר ממשלתי, בנושא דיווח של עצמאים למרכז לגביית קנסות, על הפקדות לפנסיה לאחר קבלת ההתראה כאמור: https://www.gov.il/he/service/pension-deposit-report

עצמאי שמשלים את ההפקדה על ידי בעל רישיון פנסיוני ימלא טופס, עליו בעל הרישיון צריך לחתום (ראו בלינק לעיל). אם בחר להפקיד ישירות לחברה, אזי יש לקבל מהחברה אישור הפקדה ולהעבירו בדוא"ל: pension@eca.gov.il.

נשמח לסייע בכל שאלה

צרו קשר עימנו
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם:

לקוחות יקרים,

לנוחיותכם, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו מחנות האפליקציות.

לחצו על הסוג המכשיר שלכם: