מליאת הכנסת אישרה את הצעת שר האוצר, ישראל כ"ץ, לתיקון חוק מיסוי מקרקעין כך שיופחתו בצורה ניכרת מדרגות מס הרכישה שיחולו על רוכשי דירת מגורים נוספת. התיקון לחוק ייכנס לתוקף באופן מידי עם פרסומו ברשומות. ממועד הפרסום יחול מס מדורג במקום מס של 8% על דירה שניה ומעלה. יובהר כי אין שינוי במדרגות מס הרכישה לרוכש דירת מגורים שזו דירתו היחידה.

להלן מדרגות המס הרכישה המעודכנות לפי סעיף 9 1 (ג) לחוק שיחולו בהתאם להוראות התיקון:

  1. על חלק השווי שעד 1,292,280 ש"ח –5%.
  2. על חלק השווי העולה על 1,292,280 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח – 6%
  3. על חלק השווי העולה על 3,876,835 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7%.
  4. על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%
  5. על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – %10.

להלן דוגמא הממחישה את השפעת התיקון על חבות מס הרכישה של רוכשי דירת מגורים נוספת:
רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה)בסך של 2,000,000 :₪ על חלק השווי שעד 1,292,280 ₪ ישולם מס בשיעור
5%= 614,64₪ על חלק השווי העולה על ₪1,292,280  ועד 2,000,000 ₪ ישולם מס בשיעור 6%= 463,42₪

סה"כ מס רכישה לתשלום 107,077 ₪ (לעומת 160,000 ₪ לרכישות עד התיקון(

אנו לרשותכם בכל שאלה

שינוי גודל גופנים